2016-07-29

Hur ska bokföringsunderlaget sparas?

Utgångspunkten är att räkenskapsinformationen ska sparas i sin ursprungliga form, det vill säga i den form informationen hade när den kom till företaget och ska därefter […]
LOGGA IN