Hur ska bokföringsunderlaget sparas?

Utgångspunkten är att räkenskapsinformationen ska sparas i sin ursprungliga form, det vill säga i den form informationen hade när den kom till företaget och ska därefter sparas i 7 år. Dock får det ursprungliga materialet enligt bokföringslagen förstöras efter tre år (från och med det fjärde året efter att utgången av kalenderåret då räkenskapsåret avslutades får materialet förstöras) om räkenskapsinformation har överförts till något annat material som sen sparas resterande arkiveringstid. Du kan alltså inte slänga dina fysiska fakturor med en gång du omvandlat dem till digital form.

I varje fall nu måste man spara fysiskt verifikationer men utvecklingen går snabbt framåt, och vi tror att även lagstiftningen kommer att följa med.

LOGGA IN