Redovisningskonsult eller revisor?

Redovisningskonsult och revisor är två olika yrkesroller som ofta blandas ihop. Många kallar båda för ”revisorn”. Yrkesrollerna har dock två helt olika ändamål och arbetsuppgifter.

Redovisningskonsulten har en stor bredd på sitt arbetsområde. Yrkesrollen kan vara som en allmänläkares, med bred kunskap om mycket, men kan också innebära en specialisering mot olika tjänster. Den viktigaste är att sköta den löpande bokföringen. Konsultation och affärsrådgivning ingår mer eller mindre i alla tjänster, vilket gör redovisningskonsulten till företagens mest naturliga rådgivare.

Revisorns roll däremot är att utföra en oberoende kontroll av ett redan utfört arbete. Detta ger begränsningar i möjligheten för revisorn att ge rådgivning. En revisor får inte sköta den löpande bokföringen enligt lag.

LOGGA IN