Ombilda enskild firma till aktiebolag

Det första som man behöver veta är att det inte är ”ombildning”. Det är alltså inte den enskilda firman som ombildas till ett aktiebolag. Istället inleds processen med att man startar ett helt nytt aktiebolag. När det är helt klart, dvs du har namnändrat, ordnat med alla bankkonton för ditt nya aktiebolag etc. så säljer man den enskilda firman till aktiebolaget. En helt vanlig överlåtelse alltså!

Det är vanligt att överlåtelsen sker till det bokförda värdet, och inte till det (ofta) högre marknadsvärdet. Detta gör att man som privatperson slipper uttagsbeskattningen som kan kännas smart då likviditeten ej påverkas pga bolagsbytet. För att köpet skall kunna genomföras så har man ett styrelsemöte i aktiebolaget där man beslutar om köpet, och sedan upprättar man ett överlåtelseavtal. I detta specificerar man vilka tillgångar och skulder som överlåtes samt vad priset skall vara.

Då företaget kommer få nytt organisationsnummer och andra förändringar såsom bankkontonummer, så är det bra att i god tid meddela leverantörer och kunder om att förändringen kommer att ske. När affären väl är genomförd kan den enskilda firman avslutas och avregistreras. Dock skall du så klart föst göra ett sista bokslut samt deklaration för den enskilda firman. Men detta kan vi på Revisium så klart hjälpa dig med.

LOGGA IN