2017-02-02

Vad är en balansrapport?

Kortfattat så är en balansrapport en sammanställning av företagets tillgångar och skulder vid en angiven tidpunkt. Man kan enkelt skapa balansrapport i dem flesta bokföringsprogram och på så sätt […]
LOGGA IN