2017-04-11

Vad är en resultatrapport?

Resultaträkningen visar ett företags resultat Resultaträkningen är en av de två huvuddelarna i bokslutet och ska enligt årsredovisningslagen finnas med i årsredovisningen. Det kallas för resultaträkning […]
LOGGA IN