Vad är skillnaden mellan årsredovisning och bokslut?

Snart är det dags för bokslutstider hos oss på Revisium för dem flesta företag. Arbetsbelastningen blir extra hög då vi trots allt måste sköta också den löpande bokföringen samtidigt. Men vad är skillnaden mellan årsredovisning och bokslut?

Bokslutet är sammanställning av en viss period gällande resultatet och en inblick i balansräkningen per samma datum man fastslår resultatet för. Alltså t.ex. resultatet för 2017, och då hur balansen ser ut mellan exempelvis 2017.01.01 – 2017.12.31. När man gör det för just ett år kan man även nyttja begreppet årsbokslut. T.ex. så att ett stort projekt som ger intäkter under 3 år, men som betalades helt under ena året jämnas ut och därmed ger korrekt resultat.

En årsredovisning är den rapport man skickar till Bolagsverket och som skall innehålla balans och resultaträkning på ett överskådligt sätt. Det ska också finnas en revisionsberättelse, samt några ord från styrelsen hur eventuell vinst skall hanteras.

Enkelt sagt kan man alltså säga att bokslutet är ett arbete man utför, och årsredovisningen är den rapport som skickas till Bolagsverket och därefter blir offentlig, dock behöver inte enskilda firmor skicka något till Bolagsverket.

LOGGA IN